адвокат Griessl
Mobil: +49 15 777 2222 59

Цени

Добрата юридическа консултация включва трансперентност относно адвокатското възнаграждение, съдебни и други разходи.

Първоначална консултация относно решаване на проблема и разяснение на алтернативите за действие

След подробно разяснение на проблема Ви и преглед на всички документи адвокат Грийзел Ви дава точна и ясна юридическа преценка на случая и алтернативи за действие.

Таксата за тази първоначална консултация струва за потребители до максимум 190 € без данък.

Ако упълномощите адвокат Грийзел да Ви представлява извънсъдебно или съдебно, тогава част от тази такса се присмята към съотвентния хонорар, тоест не се налага да плащате повече.

Хонорарът, който получава един адвокат за работата си е регламентиран в закона за възнаграждения на адвокатите (RVG). Сумата се определя според стойността на правния спор, тоест на предмета, станал повод за конфликт. Алтенативно може да се направи споразумение за хонорар за действително употребено време на адвоката за работата по казуса във формата на почасов хонорар или фиксиран хонорар.

Застраховка за правни услуги

Ако имате застраховка за правни услуги (Rechtsschutzversicherung), адвокат Грийзел кореспондира директно със застрахователя и изисква потвърждение, че важи за конкретния правен проблем. В такъв случай за Вас не възникват допълнителни разходи, освен евентуално договорено лично участие (най често от 150 евро) със застрахователя.

Правни услуги за фирми/ абонаментно правно обслужване

На български фирми и юридически лица в Германия предлагаме абонаментно правно обслужване по транспарентен модел. Предимството е незабавна реакция при възникнал правен проблем на място, спестяване на време и средства за бъдещи правни спорове.

Разходи при трудовоправни спорове

При трудовоправни спорове на първа инстанция, всяка от страните на спора, си плаща сама адвокатския хонорар, независимо от това, дали печели или губи процеса. Това е прието в германското законодателството, с цел работниците да не се плашат от високи разходи по делото при трудово-правни спорове със своите работодатели.

В случай на съдебно споразумение няма съдебни разходи по делото.

Право на безплатна правна консултация и служебен адвокат

В случай, че имате ниски доходи и нямате възможност да платите адвокатските и съдебни разходи, не бива да се отказвате от възможността да се консултирате с адвокат.

Вие може да подадете молбата за подпомагане при нужда от правна помощ в районния съд по местоживеене, така наречената Beratungshilfe.

Ако молбата Ви бъде удоволетворена, таксата за консултация се плаща от съда, Вие трябва да заплатите допълнително само 15 €.

При съдебни дела се подава съответно молба за служебен адвокат, така наречената Prozesskostenhilfe. Това означава, че съдът поема разходите по делото и хонорара на Вашия адвокат. В случай, че загубите делото, трябва да платите адвокатския хонорар на противника. Този риск го няма в трудовоправните спорове на първа инстанция.

Важно условие за да получите служебен адвокат е освен липсата на финансови възможности, съдебният процес или защитата при такъв да има достатъчно шанс за успех.

Адвокат Грийзел консултира относно възможността да получите служебен адвокат.

Контакт

Ако желаете на следващите редове може да се подготвите относно правната консултация по трудово право и подготвите нужни документи за Вашата консултация при адвокат в Германия

  • Договор за работа, както и други писмени спроразумения с работодателя (при наличност)
  • Колективен трудов договор, социален план или други споразумения (при наличност)
  • Фишове от заплатата от последните 3 месеца
  • Заповед за уволнение, предупреждение за уволнение (при наличност)
  • Свидетелство за работа на служителя от работодателя (при наличност)
  • Име и адрес на работодател и служител
  • Евентуално имена на свидетели, ако са нужни в конкретния казус
  • Документ относно степен на инвалидност (при наличност)