адвокат Griessl
Mobil: +49 15 777 2222 59

Адвокат с български в Германия по всички въпроси свързани с правото на движение по пътищата

Оказване на юридическа помощ и представителство по всички въпроси свързани с правото на движение по пътищата и пътно транспортни произшествия в Германия:

• Регулиране на ПТП със застраховател в Германия, с чуждестранен застраховател

• Регулиране на материалните щети след пътно-транспортно произшествие, обезщетение за възнаграждение, обезщетение за автомобила

• Искове за парично обезщетение за претърпени загуби и/или неимуществени щети

• Наказателни и административно наказателни санкции, глоби

• Покупка на автомобил и автомобил на лизинг

При пътно транспортно произшествие на територията на Германия оказваме правна помощ на българи. Като адвокати защитаваме интересите Ви с максималния резултат и регулираме пътнотранспортното произшествие директно със застрахователя в Германия.

Имайте предвид, че ако нямате вина за пътно-транспортното произшествие адвокатските разходи се поемат от застраховката гражданска отговорност на лицето, което е причинило пътнотранспортното произшествие, OLG Frankfurt Urteil vom 02.12.2014 – AZ 22 U 1717. Решението е особено важно, защото не всеки има финансовата възможност или правна застраховка и се решава да се допита до адвокат, а това е в повечето случай на пътни транспортни произшествия от особена важност!Advokat s balgarski v Germaniya po vsichki vaprosi svarzani s pravoto na dvizhenie po patishtata

Okazvane na yuridicheska pomosht i predstavitelstvo po vsichki vaprosi svarzani s pravoto na dvizhenie po patishtata i patno transportni proizshestviya v Germaniya:

• Regulirane na PTP sas zastrahovatel v Germaniya, s chuzhdestranen zastrahovatel

• Regulirane na materialnite shteti sled patno-transportno proizshestvie, obezshtetenie za vaznagrazhdenie, obezshtetenie za avtomobila

• Iskove za parichno obezshtetenie za pretarpeni zagubi i/ili neimushtestveni shteti

• Nakazatelni i administrativno nakazatelni sanktsii, globi

• Pokupka na avtomobil i avtomobil na lizing

Pri patno transportno proizshestvie na teritoriyata na Germaniya okazvame pravna pomosht na balgari. Kato advokati zashtitavame interesite Vi s maksimalniya rezultat i regulirame patnotransportnoto proizshestvie direktno sas zastrahovatelya v Germaniya.

Imayte predvid, che ako nyamate vina za patno-transportnoto proizshestvie advokatskite razhodi se poemat ot zastrahovkata grazhdanska otgovornost na litseto, koeto e prichinilo patnotransportnoto proizshestvie, OLG Frankfurt Urteil vom 02.12.2014 – AZ 22 U 1717. Reshenieto e osobeno vazhno, zashtoto ne vseki ima finansovata vazmozhnost ili pravna zastrahovka i se reshava da se dopita do advokat, a tova e v povecheto sluchay na patni transportni proizshestviya ot osobena vazhnost!