адвокат Griessl
Mobil: +49 15 777 2222 59

Правна информация

Тук адвокат Грийзел се старае да Ви предоставя редовно полезна информация.

Получих заповед за уволнение - какво да направя? Какво да направя, ако ме уволнят?

- Запазете спокойствие!

Загубата на работното място е шок. Важно е обаче, да не се панирате, запазете спокойствие и дейставайте разумно! Само прекратяване на трудовото отношение или заповед за уволнение, която е съобразена със законовите рамки може действително да прекрати трудовия Ви договор. Имайте предвит, че не всяко прекратяване на трудовите отношения или не всяка заповед за уволнение са съобразени със закона, тъй че си заслужава да се провери как стоят нещата във Вашия конкретен случай и да се борите за правата си!

- Не подписвайте нищо!

Много работодатели изискват да подпишете, че сте получили въпросната заповед, при това често документите съдържат и други клаузи. Не сте задължени да потвърдите получаването на заповедта със своя подпис!

Също така препоръчваме да не подписвате прибързано договори, в които се регулира прекратяването на работните Ви отношения по взаимно съгласие, без преди това да се консултирате с адвокат. Ако работодателят Ви предложи такъв, помолете го за няколко дни за размисъл.

- Важно е бързо да се запишете като безработен (търсещ работа)!

Имайте предвид, че трябва да се регистрирате лично като безработен (търсещ работа) в агенцията (Agentur für Arbeit) поне три месеца преди да Ви изтече договора. Ако научите за тези обстоятелства в по-кратък период от три месеца закона изисква да се обърнете към съответната служба в рамките на три дни. Срокът се счита като спазен и ако уведомите агенцията, назовавайки личните си данни и деня в който свършва договора Ви и същевременно уговорите час, в който на място лично се регистрирате като безработен (търсещ работа). Работодателят Ви е длъжен да Ви даде свободен ден, за да изпълните тези си задължения.

Ако сте получили заповед за дисциплинарно уволнение, може агенцията да Ви скъси помощта за безработни за срок до 12 седмици. Това решение на агенцията не зависи от това дали работодателят Ви е действал законно или не.

- Триседмичен срок за иск срещу работодателя!

Срокът за подаване на съдебен иск срещу неправомерната заповед за уволнение е три седмици, сметнати от деня на получаването му. Ако пропуснете този срок, работните Ви отношения са прекратени, дори и заповедта на работодателя Ви да е била несъобразена със законовите рамки. В изключително редки случаи закона допуска иска да се повдигне и след изтичане на триседмичния срок.

de  Адвокат Ваня Грийзел консултира по всички трудово правни въпроси, както работници, така и работодатели от различни професии в цяла Германия.

Заплащане на трудови възнаграждения по време на болнични

Какви са законните Ви права като работник (служител) в Германия в случай, че сте нетрудоспособни? Какво трябва да знаете като работодател в Германия относно трудовите възнаграждения на работниците (служителите) Ви, кагато са в болнични?

Правата и задълженията на работници и работодатели са регламентирани в така наречения Entgeltfortzahlungsgesetz, евентуално също така в съответния трудов договор, в споразумения или в браншови договори

Според § 3 Abs. 1 S. 1 EntgeltfortzahlungsG трудово възнаграждение се заплаща при нетрудоспособност в следствие на болест по време на нетрудоспособността, когато работникът не е причинил по собствена вина нетрудоспособността си, в срок до максимално 6 седмици. Също така е нужно трудовите отношения със съответния работодател да са обосновани без период на прекъсване най-малко от 4 седмици.

Възнагражденията за този период се полагат на работници, които работят по договор, независимо дали тoй е устен или писмен и независимо от това, дали са назначени на пълен работен ден, половин работен ден или на така наречените 400 € Basis.

Често работодателите са конфронтирани със ситуацията, работникът им е в болнични, поради телесни повреди от пътно транспортно произшествие.

В такива случаи е добре да се изяснят точно обстоятелствата на казуса, защото според тях работодателят в определени случаи може да откаже да заплати въпросното възнаграждение или да иска обезщетение в размер на изплатените заплати от виновно трето лице. Ако служителят е виновен трябва да се знае в каква степен носи отговорност за злополуката и дали е бил алкохолизиран. В определени случаи работникът може да получи така наречените Krankengeld от първия ден на болестта. Когато пътното транспортно произшествие е по вина на трето лице, то следва неговата застраховка гражданска отговорност да изплати обезщетение на работодателя в размер на изплатените заплати, § 6 Abs. 1 EntgeltfortzahlungsG.

Законът изисква при нетрудоспособност незабавно да се уведоми работодателя, § 5 Abs. 1 S. 1 EntgeltfortzahlungsG. Незабавно означава при първи признаци на нетрудоспособност, като по принцип най-късно на четвъртия ден работникът трябва да представи болничен лист, ако работодателят не го изисква oще от първия ден на нетрудоспособността.

de  Препоръка към работници: Aко работодателят не Ви плаща пълната работна заплата през периода на нетрудоспособност в следствие на болест, се консултирайте с адвокат. Не споделяйте с работодателя детайли относно здравословното Ви състояние преди да сте се получили правен съвет.

de  Препоръка към работодатели: Aко не сте сигурни, дали на работника Ви му се полага възнаграждение за периода на нетрудоспособност в следствие на болест сe oбърнете към адвокат.

Интересни съдебни решения относно казуси свързани с нетрудоспособност поради болест:

- Възнаграждение за периода на нетрудоспособност не се полага на работници, които са болни в следтвие от злополука причинена при участие в особено рисков спорт.
ArbG Hagen, Urteil vom 15.09.1989, Az.: 4 Ca 648/87

- Работодателят има право да изиска от работника болничния лист от първия ден на нетрудоспособността.
LAG Köln, Urteil vom 14.09.2011, Az.: 3 Sa 5 97/11

- Работник, който ясно е заявил, че няма желание да работи повече за работодателя, няма право на възграждение по време на нетрудоспособност.
LAG Rheinland-Pfalz, Mainz, Urteil vom 20.03.2009, Az.: 6 Sa 361/08

- Mинимална работна заплата- възнаграждение при нетрудоспособност
BAG, Urteil vom 13.05.2015, Az.: 10 AZR 191/14

de  Адвокат Ваня Грийзел консултира по всички трудово правни въпроси, както работници, така и работодатели от различни професии в цяла Германия.

Работно удостоверение

Работното удостоверение трябва да бъде подписано от работодателя коректно и по обичайния за него начин.

LAG Hamm, Urteil vom 27.07.2016, Az.: 4 Ta 118/16

Работното удостоверение (свидетелство за работата на служителя) е важно за професионалната кариера на работници и служители в Германия. Според § 109 II GewO документът не бива да съдържа неща, които имат за цел да опровергаят положителната характеристика написана в самия текст или да създадат при бъдещи работодатели несериозно впечатление. Използването на така наречените „тайни кодове“ за работодатели е забранено.

По тази причина съдилищата се налага често да решават спорове между работници и работодатели относно коректното съдържание и определени формулировки в характеристиката на служители.

В конкретния случай пред втора инстанция на съда за трудово-правни спорове в Хам служителката искаше корекция на издаденото и от работодателя свидетелство, тъй като той не се беше подписал по обичайния за него начин. Подписът наподобаваше детски почерк.

След като съдът и даде право работодателят издаде нов документ, подписан с обичайния му подпис, сложен обаче не както е нормално от ляво на дясно, а от горе на долу, т.е. напречно на текста.

По мнение на съдиите така подписаното работно удостоверение е невалидно и трябва да бъде коригирано. Документът трябва да е подписан коректно, по обичайния за работодателя начин. В противен случай свидетелството прави несериозно впечатление на бъдещи работодатели и съответно може да попречи на професионалното развитие на работника.

de  Адвокат Ваня Грийзел консултира по всички трудово правни въпроси, както работодатели, така и работници от различни професии в цяла Германия.

Полезни документи

Moлба за служебен адвокат (Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe)

Молба-декларация за детски надбавки (KG 1) на български (Antrag auf Kindergeld bulgarisch (KG 1))

Приложение дете към молбата-декларация за детски надбавки на български (Anlage Kind zum Kindergeldantrag KG 1 bulgarisch)

Приложение чужбина към молбата-декларация за немски детски надбавки (KG 51) на български (Antrag auf deutsches Kindergeld im Ausland KG 51 bulgarisch)

Тук адвокат Грийзел се старае да Ви предоставя редовно полезни документи.


FAQ - Често задавани въпроси

На следващите редове ще намерите отговори на често задавани въпроси от клиентите, които търсят адвокат с български език в Германия или се нуждаят от правни съвети от български адвокат в Германия.

Първото телефонно информативно запитване към адвокат в Германия по телефона безплатно ли е?

Да, но имайте предвид, че адвокатът може да даде по телефона само информация дали може да поеме съответния казус и колко ще струва услугата. Ние не даваме правни съвети по телефона без да сме получили документацията по казуса и съответно проверили всички правни аспекти за действие. Това съответно се заплаща в рамките на първоначална консултация.

Колко струва консултацията при адвокат в Германия?

Таксата за първоначална консултация струва за потребители до максимум 190 € без данък.

След подробно разяснение на проблема Ви и преглед на всички документи адвокат Грийзел Ви дава точна и ясна юридическа преценка на случая и алтернативи за действие.

Ако упълномощите адвокат Грийзел да Ви представлява извънсъдебно или съдебно, тогава част от тази такса се присмята към съотвентния хонорар, тоест не се налага да плащате повече.

Какъв е хонорара на адвокат в Германия?

Хонорарът, който получава един адвокат за работата си е регламентиран в закона за възнаграждения на адвокатите (RVG). Сумата се определя според стойността на правния спор, тоест на предмета, станал повод за конфликт. Алтенативно може да се направи споразумение за хонорар за действително употребено време на адвоката за работата по казуса във формата на почасов хонорар или фиксиран хонорар.

Нямам пари, а имам спешно нужда от адвокат в Германия?

В случай, че имате ниски доходи и нямате възможност да платите адвокатските и съдебни разходи, не бива да се отказвате от възможността да се консултирате с адвокат.

Вие може да подадете молбата за подпомагане при нужда от правна помощ в районния съд по местоживеене, така наречената Beratungshilfe.

Ако молбата Ви бъде удоволетворена, таксата за консултация се плаща от съда, Вие трябва да заплатите допълнително само 15 €.

При съдебни дела се подава съответно молба за служебен адвокат, така наречената Prozesskostenhilfe. Това означава, че съдът поема разходите по делото и хонорара на Вашия адвокат. В случай, че загубите делото, трябва да платите адвокатския хонорар на противника. Този риск го няма в трудовоправните спорове на първа инстанция.

Мога ли да прекратя работните си отношения устно?

Прекратяването на трудовия договор в Германия може да стане само писмено, като документът трябва да бъде подписан собственоръчно . Това важи както за прекратяване на договора от стана на работодател, така и за прекратяване от страна на работник. Устното прекратяване на договора, както и уведомяване за напускане по имейл, факс или телефон е невалидно. Работните отношения в тези случай не са приключени.

По какъв начин е най-добре да се пусне уведомението за приключване на трудовия договор?

Този въпрос е особено важен както за български работодатели, които искат да уволнят работник в Гермаия, така и за български работници в Германия, които искат да приключат редовно своите трудови отношения и избегнат евентуални парични глоби и наказания наложени от работодателя.

Като адвокат в Германия препоръчвам документът за прекратяване на трудовия договор да се предаде при възможност лично, в присъствие на свидетел или да се пусне в пощенската кутия от/с трето лице като свидетел. Вариант е и изпращане по пощата на правилния адрес с така нареченото Einwurf Einschreiben. Бележката с номера от пощата се запазва, като доказателство, че документът се изпратен. Съответно може да проверите с номера на нея и кога е пуснат в пощенската кутия на подателя. От този момент важи като получен. Kaто адвокат в Германия в такива случаи не препоръчвам използването на услугата Einschreiben mit Rückschein. Рискът е, че ако пощальонът не срещне лично получателя на адреса, оставя само известие за пратка, която трябва да бъде взета от пощенскта станция. Кога и дали съответния получател ще я вземе остава в такъв случай риск на подателя.

Не трябва ли в уведомението за приключване на трудовия договор да са назовани причините?

По принцип не е задължително да се пишат причините за дисциплинарното уволнение (LAG Mainz, Urteil vom 12.08.2016, 2 O 329/13) или приключване на трудовия договор с определен срок. Ако трудовия или браншов договор го изискват, тогава обаче трянба да бъдат вписани. Също така в определени случаи работникът може да поиска писмено обосноваване на причините от страна на работодателя.

Кои работници имат специална защита от закона срещу освобождаване от работа?

Законът защитава така наречените специални групи работници, инвалиди, бременни, родители в майчинство, членове на работническия съвет или обучаващи се.

Ако принадлежите към някоя от тях и работодалят Ви освободи от работа, трябва задължително да обсъдите казуса с адвокат в Германия, адвокат по трудово право.

Вярно ли е, че след 6 месеца работа в една фирма съм защитен от закона?

Законът предвижда след този период защита за всички работници (независимо дали са Vollzeit, Teilzeit или Minijob), в предприятия които имат редовно повече от 10 работници (преди 01.01.2014 редовно повече от 5). Защита значи, че се изисква причина по закона KSchG за да Ви освободят от работа.

Могат ли да ме уволнят докато съм в болнични? Мога ли да уволня болен работник?

Като адвокат в Германия, които се занимава преобладаващо с трудово правни проблеми, мога да кажа, че заблудата, че не мога да пратя заповед за уволнение или известие за прекратяване на трудовите отношения на работник в болнични, е доста разпространена, както сред немски, така и сред български работници и работодатели.

Разбира се, че всеки работодател може да прати такъв документ на работник в болничен. Тоест работникът не може да се „спаси“ от дисциплинарно уволнение или освобождаване от работа например преди да свърши изпитателния му срок като вземе болнични. Съвсем друг е юридическия въпрос, дали това уволнение или известие е съобразено със закона, т.е. правомерно.

Задължен ли съм да се подпиша, че потвърждавам получаването на документа за освобождаване от работа?

Не!Много работодатели изискват да подпишете, че сте получили въпросната заповед, при това често документите съдържат и други клаузи. Не сте задължени да потвърдите получаването на заповедта със своя подпис!

Горе споменатата информация е обща и не замества консултацията при адвокат в Германия. За повече информация може да се обърнете към адвокат в Германия.


FAQ - Chesto zadavani vaprosi

Na sledvashtite redove shte namerite otgovori na chesto zadavani vaprosi ot klientite, koito tarsyat advokat s balgarski ezik v Germaniya ili se nuzhdayat ot pravni saveti ot balgarski advokat v Germaniya.

Parvoto telefonno informativno zapitvane kam advokat v Germaniya po telefona bezplatno li e?

Da, no imayte predvid, che advokatat mozhe da dade po telefona samo informatsiya dali mozhe da poeme saotvetniya kazus i kolko shte struva uslugata. Nie ne davame pravni saveti po telefona bez da sme poluchili dokumentatsiyata po kazusa i saotvetno proverili vsichki pravni aspekti za deystvie. Tova saotvetno se zaplashta v ramkite na parvonachalna konsultatsiya.

Kolko struva konsultatsiyata pri advokat v Germaniya?

Taksata za parvonachalna konsultatsiya struva za potrebiteli do maksimum 190 € bez danak.

Sled podrobno razyasnenie na problema Vi i pregled na vsichki dokumenti advokat Griyzel Vi dava tochna i yasna yuridicheska pretsenka na sluchaya i alternativi za deystvie.

Ako upalnomoshtite advokat Griyzel da Vi predstavlyava izvansadebno ili sadebno, togava chast ot tazi taksa se prismyata kam saotventniya honorar, toest ne se nalaga da plashtate poveche.

Kakav e honorara na advokat v Germaniya?

Honorarat, koyto poluchava edin advokat za rabotata si e reglamentiran v zakona za vaznagrazhdeniya na advokatite (RVG). Sumata se opredelya spored stoynostta na pravniya spor, toest na predmeta, stanal povod za konflikt. Altenativno mozhe da se napravi sporazumenie za honorar za deystvitelno upotrebeno vreme na advokata za rabotata po kazusa vav formata na pochasov honorar ili fiksiran honorar.

Nyamam pari, a imam speshno nuzhda ot advokat v Germaniya?

V sluchay, che imate niski dohodi i nyamate vazmozhnost da platite advokatskite i sadebni razhodi, ne biva da se otkazvate ot vazmozhnostta da se konsultirate s advokat.

Vie mozhe da podadete molbata za podpomagane pri nuzhda ot pravna pomosht v rayonniya sad po mestozhiveene, taka narechenata Beratungshilfe.

Ako molbata Vi bade udovoletvorena, taksata za konsultatsiya se plashta ot sada, Vie tryabva da zaplatite dopalnitelno samo 15 €.

Pri sadebni dela se podava saotvetno molba za sluzheben advokat, taka narechenata Prozesskostenhilfe. Tova oznachava, che sadat poema razhodite po deloto i honorara na Vashiya advokat. V sluchay, che zagubite deloto, tryabva da platite advokatskiya honorar na protivnika. Tozi risk go nyama v trudovopravnite sporove na parva instantsiya.

Moga li da prekratya rabotnite si otnosheniya ustno?

Prekratyavaneto na trudoviya dogovor v Germaniya mozhe da stane samo pismeno, kato dokumentat tryabva da bade podpisan sobstvenorachno . Tova vazhi kakto za prekratyavane na dogovora ot stana na rabotodatel, taka i za prekratyavane ot strana na rabotnik. Ustnoto prekratyavane na dogovora, kakto i uvedomyavane za napuskane po imeyl, faks ili telefon e nevalidno. Rabotnite otnosheniya v tezi sluchay ne sa priklyucheni.

Po kakav nachin e nay-dobre da se pusne uvedomenieto za priklyuchvane na trudoviya dogovor?

Tozi vapros e osobeno vazhen kakto za balgarski rabotodateli, koito iskat da uvolnyat rabotnik v Germaiya, taka i za balgarski rabotnitsi v Germaniya, koito iskat da priklyuchat redovno svoite trudovi otnosheniya i izbegnat eventualni parichni globi i nakazaniya nalozheni ot rabotodatelya.

Kato advokat v Germaniya preporachvam dokumentat za prekratyavane na trudoviya dogovor da se predade pri vazmozhnost lichno, v prisastvie na svidetel ili da se pusne v poshtenskata kutiya ot/s treto litse kato svidetel. Variant e i izprashtane po poshtata na pravilniya adres s taka narechenoto Einwurf Einschreiben. Belezhkata s nomera ot poshtata se zapazva, kato dokazatelstvo, che dokumentat se izpraten. Saotvetno mozhe da proverite s nomera na neya i koga e pusnat v poshtenskata kutiya na podatelya. Ot tozi moment vazhi kato poluchen. Kato advokat v Germaniya v takiva sluchai ne preporachvam izpolzvaneto na uslugata Einschreiben mit Rückschein. Riskat e, che ako poshtalyonat ne sreshtne lichno poluchatelya na adresa, ostavya samo izvestie za pratka, koyato tryabva da bade vzeta ot poshtenskta stantsiya. Koga i dali saotvetniya poluchatel shte ya vzeme ostava v takav sluchay risk na podatelya.

Ne tryabva li v uvedomenieto za priklyuchvane na trudoviya dogovor da sa nazovani prichinite?

Po printsip ne e zadalzhitelno da se pishat prichinite za distsiplinarnoto uvolnenie (LAG Mainz, Urteil vom 12.08.2016, 2 O 329/13) ili priklyuchvane na trudoviya dogovor s opredelen srok. Ako trudoviya ili branshov dogovor go iziskvat, togava obache tryanba da badat vpisani. Sashto taka v opredeleni sluchai rabotnikat mozhe da poiska pismeno obosnovavane na prichinite ot strana na rabotodatelya.

Koi rabotnitsi imat spetsialna zashtita ot zakona sreshtu osvobozhdavane ot rabota?

Zakonat zashtitava taka narechenite spetsialni grupi rabotnitsi, invalidi, bremenni, roditeli v maychinstvo, chlenove na rabotnicheskiya savet ili obuchavashti se.

Ako prinadlezhite kam nyakoya ot tyah i rabotodalyat Vi osvobodi ot rabota, tryabva zadalzhitelno da obsadite kazusa s advokat v Germaniya, advokat po trudovo pravo.

Vyarno li e, che sled 6 mesetsa rabota v edna firma sam zashtiten ot zakona?

Zakonat predvizhda sled tozi period zashtita za vsichki rabotnitsi (nezavisimo dali sa Vollzeit, Teilzeit ili Minijob), v predpriyatiya koito imat redovno poveche ot 10 rabotnitsi (predi 01.01.2014 redovno poveche ot 5). Zashtita znachi, che se iziskva prichina po zakona KSchG za da Vi osvobodyat ot rabota.

Mogat li da me uvolnyat dokato sam v bolnichni? Moga li da uvolnya bolen rabotnik?

Kato advokat v Germaniya, koito se zanimava preobladavashto s trudovo pravni problemi, moga da kazha, che zabludata, che ne moga da pratya zapoved za uvolnenie ili izvestie za prekratyavane na trudovite otnosheniya na rabotnik v bolnichni, e dosta razprostranena, kakto sred nemski, taka i sred balgarski rabotnitsi i rabotodateli.

Razbira se, che vseki rabotodatel mozhe da prati takav dokument na rabotnik v bolnichen. Toest rabotnikat ne mozhe da se „spasi“ ot distsiplinarno uvolnenie ili osvobozhdavane ot rabota naprimer predi da svarshi izpitatelniya mu srok kato vzeme bolnichni. Savsem drug e yuridicheskiya vapros, dali tova uvolnenie ili izvestie e saobrazeno sas zakona, t.e. pravomerno.

Zadalzhen li sam da se podpisha, che potvarzhdavam poluchavaneto na dokumenta za osvobozhdavane ot rabota?

Ne!Mnogo rabotodateli iziskvat da podpishete, che ste poluchili vaprosnata zapoved, pri tova chesto dokumentite sadarzhat i drugi klauzi. Ne ste zadalzheni da potvardite poluchavaneto na zapovedta sas svoya podpis!

Gore spomenatata informatsiya e obshta i ne zamestva konsultatsiyata pri advokat v Germaniya. Za poveche informatsiya mozhe da se obarnete kam advokat v Germaniya.